Fördjupningsområde 2017 - Föräldraskap och funktionsnedsättning

Fördjupningsområdet handlar om situationen för föräldrar med funktionsnedsättning i Rivkrafts panel. Om deras upplevelser av hinder för delaktighet i samhället.

En majoritet av de föräldrar med funktionsnedsättning som svarat i Rivkraft, säger sig uppleva många hinder i sitt föräldraskap. Många tycker inte att de får tillräckligt stöd och att de ofta blir ifrågasatta vid samhällskontakter. 

Senast granskad: 2017-10-20
Dela: