Vad tycker deltagarna om Rivkraft?

Vi har frågat paneldeltagarna vad de tycker om Rivkraft och varför de vill vara med och svara på frågor. Här är svaren.

Vill dela med sig av sina egna erfarenheter

Paneldeltagarna svarar att de vill vara med i Rivkraft för att bidra till att öka kunskapen i samhället om olika hinder.

De tycker att det är viktigt att vara med och påverka politiken. De vill bidra med sina egna erfarenheter.

Vill att resultaten ska spridas till politiker och beslutsfattare

Paneldeltagarnas förväntar sig att svaren ska spridas. Så att samhället får bättre förståelse för personer med funktionsnedsättningar och att kunskaperna ökar.

Paneldeltagarna vill att politiker ska kunna ta beslut utifrån fakta från personer med erfarenheter av brister i tillgängligheten i samhället.

Mångas förväntningar på Rivkraft är uppfyllda

Hälften av deltagarna upplever att deras förväntningar på Rivkraft är uppfyllda. Många anser också att det är intressant och roligt att delta.

Fyra av tio vet inte om deras förväntningar är uppfyllda.

En av tio anser att förväntningarna på Rivkraft inte är uppfyllda.

Enkäterna kommer lagom ofta men yngre vill ha oftare

Enkäterna skickas ut fyra till sex gånger om året. Nästan alla paneldeltagare svarar på alla enkäter.

Många tycker att antalet enkäter och antalet frågor i varje enkät är lagom många.

De som är under 30 år vill ha fler enkäter att svara på.

De flesta tycker att det går snabbt att svara på enkäterna

De allra flesta tycker att det oftast går ganska eller mycket snabbt att svara på enkäterna. 
De tycker också att det är mycket eller ganska lätt att förstå frågorna.

Nu för tiden finns fler öppna svar i enkäterna, än tidigare. De som inte tycker att svarsalternativen passar kan skriva egna svar.

Vill svara på frågor om sjukvård, familjeliv, utbildning och ekonomi

I Rivkraft har vi frågat om arbetsmarknad, transport, IT, kultur, media, idrott, konsumtion, demokrati och rättsväsende.
Samma frågor ställs med några års mellanrum för att vi ska kunna mäta om det samtidigt har skett någon utveckling i samhället.

Många i Rivkrafts panel skulle vilja svara på frågor om hur vården och sjukvården upplevs och fungerar. Sådana frågor har ännu inte funnits med i Rivkraft.
Många vill även svara på frågor om socialt liv, familjeliv, utbildning, hjälpmedel, ekonomi och boende med mera.

Dessutom vill många i panelen också svara på frågor om tillgänglighet, bemötande, diskriminering och kränkande särbehandling med mera. Dessa frågor finns ofta med i Rivkraft-enkäterna, oavsett frågeområde.

Deltagarna vill också ha frågor som berör deras egen vardag och utifrån den egna funktionsnedsättningen.

Många känner inte till att resultaten redovisas

Två tredjedelar av deltagarna brukar läsa resultaten från enkäterna.
De flesta som läser redovisningarna tycker att presentationerna av resultaten är bra. Några ger förslag till förbättringar.

Av de som inte tar del av resultaten svarar de flesta, två tredjedelar, att de inte visste att resultaten redovisas.

Vill se resultat om personer med samma funktionsnedsättning

Flera paneldeltagare vill att resultaten från enkäterna ska redovisas för respektive grupp med funktionsnedsättning och innehålla mer analyser.

Det finns också önskemål om att resultaten ska presenteras i diagram och staplar som bildstöd, i tabeller samt i en lättläst del.

För att kunna göra djupare analyser och redovisa specifika gruppers svar behöver antalet deltagare bli fler i Rivkraft. Under hösten 2016 har vi därför genomfört flera informationskampanjer för att locka deltagare till Rivkraft.

Bra tillgänglighet

Det finns möjlighet att få enkäten uppläst och översatt till teckenspråk. Ett litet andel panelmedlemmar använder sig av de möjligheterna.

Frågorna i enkäterna går att besvara i dator, i mobilen och på platta. Det går även att få frågorna på papper.

Åtta av tio som svarar på Rivkraft-enkäterna är nöjda med tillgängligheten.
De som är nöjda anser att frågorna är lätta att förstå. De anser även att det är bra att det går att svara på frågorna på olika sätt - med hjälp av olika tekniska lösningar eller på papper. Då kan man svara när man hinner och orkar.
De som inte är nöjda har problem med sin internetuppkoppling, datorn hakar upp sig eller också går det inte att anpassa de egna datorinställningarna till enkäterna.

Några paneldeltagare får hjälp av en annan person att svara på frågorna.

Många vill svara på korta frågor i smart mobiltelefon

Smartphone är en mobiltelefon med pekskärm och tillgång till internet. Åtta av tio i panelen har tillgång till en smartphone.

Av de som har en smartphone kan åtta av tio tänka sig att även svara på korta frågor i sin smartphone någon gång per månad. Till exempel om en eller två frågor ställs per gång.

Senast granskad: 2017-06-09
Dela: