Rivkraft

Rivkraft är en undersökningspanel med deltagare med funktionsnedsättning som får svara på frågor om hur de upplever sin vardag.

I panelen får deltagarna mellan fyra och sex gånger per år, svara på frågor som rör tillgänglighet och livsvillkor inom exempelvis boende, arbete, transport, idrott och kultur.

Genom paneldeltagarnas svar får vi veta hur funktionshinderspolitiken fungerar i praktiken. Målet är att få kunskap om vad som fungerar bra eller dåligt och vilka förändringar som behöver göras för att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

Så går det till att delta

  • Efter sommaren får du en bakgrundsenkät att svara på via webben.
    Bakgrundsenkäten innehåller frågor om när du är född, vad du arbetar med eller om du studerar och vad du har för funktionsnedsättning med mera.

När du har besvarat bakgrundsenkäten är du paneldeltagare i Rivkraft. Då kommer du att få enkätfrågor att svara på mellan fyra och sex gånger per år.

Så svarar du på enkätfrågorna

  • Du får meddelande via e-post när det är dags att besvara nya enkätfrågor. Mejlmeddelandet innehåller också en länk till enkätfrågorna.
  • Du fyller i svaren på enkätfrågorna på webben.

Enkätens frågor är på lättläst svenska. De handlar om hur du upplever din vardag. Det finns en lyssna-funktion så att du kan få frågorna upplästa. Det går också att få frågorna på teckenspråk.

Som tack får du en Minitriss (Tialott) varje gång du svarat på en enkät!

Om du har frågor kan du kontakta: 
Irene Westerlund
mejl rivkraft@mfd.se 
telefonnummer 08-600 84 12.

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: