Vi arbetar med

Myndigheten för delaktighet följer och stödjer utvecklingen inom funktionshindersområdet.

Stöd och kunskap

Myndigheten för delaktighet stödjer och stärker förmågan hos offentliga och andra aktörer i deras arbete med att implementera och nå det funktionshinderspolitiska målet. Vårt implementeringsstöd ska vara målgruppsanpassat och baserat på bästa möjliga kunskap. Under 2019 utvecklar vi vårt arbete med formerna för implementeringsstödet.

Vi följer upp utvecklingen av funktionshinderspolitiken genom att följa levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning och offentliga aktörers arbete med tillgänglighet och delaktighet. Genom uppföljningen analyserar vi utvecklingen av levnadsvillkoren samt identifierar hinder för delaktighet och tillgänglighet. 

Relaterad information

Senast granskad: 2018-07-19
Dela: