Medarbetare

Vi är cirka 60 medarbetare på Myndigheten för delaktighet. Här hittar du namn, e-post och telefonnummer till oss.

Generaldirektörens stab

Malin Ekman Aldén
Generaldirektör

Ewa Preston 08-600 84 07
Gd-sekreterare

Tarja Birkoff 08-600 84 37
Utvecklingsstrateg

Maria Melin 08-600 84 15
Stab

Ledningsgrupp

Malin Ekman Aldén
Generaldirektör

Ellinor Bollman 08-600 84 77
Chef , Kommunikation

Emelie Lindahl 08-6008411
Avdelningen för uppföljning och kunskap  

Åse-Marie Linderö 08-6008004
Avdelningen för implementeringsstöd 

Johan Arkelid 08-6008480
Tillförordnad chef, avdelningen för samordning och service

Kommunikation

Ellinor Bollman 08-600 84 77
Avdelningschef

Kalle Jönsson, 073-699 73 57
Pressansvarig  kommunikatör

Camilla Axelsson 08-600 84 06
Kommunikatör

Morgan Ceken 08-600 84 08
Kommunikatör

Johanna Grönkvist  08-600 84 19
Kommunikatör

Christer Järild 08-600 84 39
Kommunikatör

Anna Mann 08-600 84 51
Kommunikatör

Maria Olsson 08-600 84 28
Kommunikatör

Anders Åkerblom 08-600 84 50 
Kommunikatör

Uppföljning och kunskap

Emelie Lindahl 08-6008411
Avdelningschef

Jonas Andersson 08-600 84 55
Utredare

Linda Gustafsson 08-600 84 52
Utredare

Peter Hurtig tjänstledig
Utredare

Erika Johansson 08-600 84 17
Utredare

Magnus Lagercrantz 08-600 84 20
Utredare

Pedro Landfors 08-600 84 61
Utredare

Mille Salomaa-Lindström 08-600 84 41
Utredare

Åsa Nordström 08-600 84 62
Utredare

Romina Ramos 08-600 84 76
Utredare

Annika Streiler 08-600 84 68
Utredare

Beata Westin Hägglöf 08-600 84 56
Administratör

Irene Westerlund  08-600 84 12 
Utredare

Anna-Carin Widmark 08-600 84 30
Utredare

Karl-Oskar Öhman 08-600 84 71
Utredare

Anna Dahlberg tjänstledig

Avdelningen för implementeringsstöd

Åse-Marie Linderö 08-600 84 04
Avdelningschef

Monika Rydén 08-600 84 31
Utredare

Ola Balke 08-600 84 10
Utredare

ElseMarie Brisenhorn 08-600 84 90
Utredare

Jessica Dahlbäck 08-600 84 16
Utredare

Raymond Dahlberg 08-600 84 09
Utredare

Erika Dahlin 08-600 84 60
Utredare

Rita Ehrenfors 08 600 84 63
Utredare

Ulrika Gani 08-600 84 18
Utredare

Oskar Jonsson 08-600 84 22
Utredare

Elisabeth Lagerkrans 08-600 84 23
Utredare

Arvid Lindén 08-600 84 25
Utredare

Andreas Richter 08-600 84 29
Utredare

Terry Skehan 08-600 84 32
Utredare

Brita Törnell 08-600 84 70
Utredare

Hans von Axelson 08-600 84 05
Utredare

Karl-Erik Westman 
Tjänstledig

Axel Ingvarsson 08-600 84 03
Projektledare

Samordning och service

Johan Arkelid
Tillförordnad avdelningschef 08-6008480

Karin Fröblom 08-600 84 58
HR

Carina Granqvist 08-600 84 85
Handläggare

Charlotta Hedefalk 08-600 84 75
Handläggare, jurist

Mikael Holmgren 08-600 84 21
Tekniker

Aida Kruskic 08-600 84 65
Handläggare, ekonomi

Anders Larsson 08-600 84 24
IT-ansvarig

Peter Lumpus 08-600 84 27
Tekniker

Lisa Nilsson 
Registrator (tjänstledig)

Monica Andersson, registrator

Helene Sundewall 08-600 84 26
Samordnare

Justine Magambo 08-600 84 69
Controller

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: