Medarbetare

Vi är cirka 60 medarbetare på Myndigheten för delaktighet. Här hittar du namn, e-post och telefonnummer till oss.

Generaldirektörens stab

Malin Ekman Aldén
Generaldirektör

Ewa Preston 08-600 84 07
Gd-sekreterare

Tarja Birkoff 08-600 84 37
Utvecklingsstrateg

Maria Melin 08-600 84 15
Stab

Ledningsgrupp

Malin Ekman Aldén
Generaldirektör

Emelie Lindahl 08-600 84 11
Avdelningen för uppföljning och kunskap, implementeringsstöd och kommunikation.

Johan Arkelid 08-600 84 80
Tillförordnad chef, avdelningen för samordning och service

Kommunikation

Emelie Lindahl 08-600 84 11
Avdelningschef

Kalle Jönsson, 073-699 73 57
Pressansvarig  kommunikatör

Camilla Axelsson 08-600 84 06
Kommunikatör

Morgan Ceken 08-600 84 08
Kommunikatör

Johanna Grönkvist  08-600 84 19
Kommunikatör

Christer Järild 08-600 84 39
Kommunikatör

Anna Mann 08-600 84 51
Kommunikatör

Maria Olsson 08-600 84 28
Kommunikatör

Anette Persson 08-600 84 36
Webbredaktör

Anders Åkerblom 08-600 84 50 
Kommunikatör

Uppföljning och kunskap

Emelie Lindahl 08-600 84 11
Avdelningschef

Jonas Andersson 08-600 84 55
Utredare

Peter Hurtig 08-600 84 64
Utredare

Erika Johansson 08-600 84 17
Utredare

Åsa Nordström 08-600 84 62
Utredare

Romina Ramos 08-600 84 76
Utredare

Mille Salomaa-Lindström 08-600 84 41
Utredare

Annika Streiler 08-600 84 68
Verksamhetssamordnare

Irene Westerlund  08-600 84 12 
Utredare

Karl-Oskar Öhman 08-600 84 71
Utredare

Anna Dahlberg
Tjänstledig

Pedro Landfors
Tjänstledig

Implementeringsstöd

Emelie Lindahl 08-600 84 11
Avdelningschef

Ola Balke 08-600 84 10
Utredare

Else-Marie Brisenhorn 08-600 84 90
Utredare

Erika Dahlin 08-600 84 60
Utredare

Rita Ehrenfors 08 600 84 63
Utredare

Ulrika Gani 08-600 84 18
Utredare

Axel Ingvarsson 08-600 84 03
Projektledare

Oskar Jonsson 08-600 84 22
Utredare

Magnus Lagercrantz 08-600 84 20
Verksamhetssamordnare

Elisabeth Lagerkrans 08-600 84 23
Utredare

Arvid Lindén 08-600 84 25
Utredare

Andreas Richter 08-600 84 29
Utredare

Monica Rydén 08-600 84 31
Utredare

Brita Törnell 08-600 84 70
Utredare

Hans von Axelson 08-600 84 05
Utredare

Karl-Erik Westman 
Tjänstledig

Jessica Dahlbäck
Tjänstledig

Samordning och service

Johan Arkelid 08-600 84 80
Tillförordnad avdelningschef

Mikael Holmgren 08-600 84 21
Tekniker

Aida Kruskic 08-600 84 65
Handläggare, ekonomi

Anders Larsson 08-600 84 24
IT-ansvarig, dataskyddsombud

Peter Lumpus 08-600 84 27
Tekniker

Justine Magambo 08-600 84 69
Controller

Helene Sundewall 08-600 84 26
Samordnare

Karin Fröblom
Tjänstledig

Carina Granqvist 
Tjänstledig

Senast granskad: 2018-06-01
Dela: