Medarbetare

Här hittar du namn, e-post och telefonnummer till medarbetarna på Myndigheten för delaktighet.

Generaldirektören och staben

Malin Ekman Aldén
Generaldirektör

Ewa Preston. 08-600 84 07
Gd-sekreterare

Tarja Birkoff, 08-600 84 37
Utvecklingsstrateg

Maria Melin, 08-600 84 15
Utredare

Avdelningen för kunskapsutveckling och implementering

Emelie Lindahl, 08-600 84 11
Avdelningschef och ställföreträdande generaldirektör

Annika Streiler, 08-600 84 68
Verksamhetssamordnare

Sektionen för kommunikation

Hanna Jämtin, 08-600 84 77
Sektionschef

Kalle Jönsson,, 073-699 73 57
Pressansvarig  kommunikatör

Camilla Axelsson, 08-600 84 06
Kommunikatör

Johanna Grönkvist, 08-600 84 19
Kommunikatör

Maria Olsson , 08-600 84 28
Kommunikatör

Anders Åkerblom, 08-600 84 50 
Kommunikatör

Anna Mann
Tjänstledig

Anette Persson
Tjänstledig

Sektionen för uppföljning och kunskap

Anna Dahlberg, 08-600 84 04
Sektionschef

Erika Dahlin, 08-600 84 60
Utredare

Erika Johansson, 08-600 84 17
Utredare

Siri Morawski, 08-600 84 85
Utredare

Åsa Nordström, 08-600 84 62
Utredare

Romina Ramos, 08-600 84 76
Utredare

Mille Salomaa-Lindström, 08-600 84 41
Utredare

Irene Westerlund , 08-600 84 12 
Utredare

Karl-Oskar Öhman, 08-600 84 71
Utredare

Sektionen för implementeringsstöd

Magnus Lagercrantz, 08-600 84 20
Sektionschef

Ola Balke, 08-600 84 10
Utredare

Else-Marie Brisenhorn,, 08-600 84 90
Utredare

Jessica Dahlbäck,, 08-600 8416
Utredare

Ulrika Gani, 08-600 84 18
Utredare

Emmanuel Galaup, 08-600 84 38
Utredare

Axel Ingvarsson, 08-600 84 03
Utredare

Pedro Landfors, 08-600 84 61
Utredare

Arvid Lindén, 08-600 84 25
Utredare

Frida Lockner, 08-600 84 23
Utredare

Brita Törnell, 08-600 84 70
Utredare

Hans von Axelson, 08-600 84 05
Utredare

Avdelningen för verksamhetsstöd

Kalle Elofsson, 08-600 84 40
Avdelningschef

Helen Ekström, 08-600 84 54
HR-strateg

Johanna Eriksson, 08-600 84 52
Dokumentcontroller

Lena Hallberg, 08-600 84 34
Jurist, dataskyddsombud

Mikael Holmgren, 08-600 84 21
Tekniker

Aida Kruskic, 08-600 84 65
Handläggare, ekonomi

Anders Larsson, 08-600 84 24
IT-ansvarig, dataskyddsombud

Peter Lumpus, 08-600 84 27
Tekniker

Lisa Nilsson,, 08-600 84 35
Registrator

Monica Rydén, 08-600 84 31
Utredare

Helene Sundewall, 08-600 84 26
Samordnare

Eva Wemskog, 08-600 84 30
Upphandlare

Kristina Zak
Receptionist

Karin Fröblom
Tjänstledig

Senast granskad: 2019-11-12
Dela: