Insynsråd

Myndigheten för delaktighet har ett insynsråd med uppgift att utöva insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd.

Myndigheten för delaktighet är en så kallad enrådighetsmyndighet, vilket innebär att generaldirektören ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet inför regeringen.

Myndighetschefen är ordförande för insynsrådet. Följande personer är ledamöter i rådet till och med 7 maj 2018:

  • Mikael Dahlkvist, riksdagsledamot (Socialdemokraterna)
  • Bengt Eliasson, riksdagsledamot (Folkpartiet)
  • Karin Flyckt, samordnare funktionshindersfrågor, Socialstyrelsen
  • Håkan Thomsson, ordförande, Synskadades Riksförbund
  • Azita Shariati, verkställande direktör, Sodexo

Rådet sammanträder vid protokollförda möten.

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: