Vår organisation

Myndigheten för delaktighet har fyra avdelningar och en stabsfunktion. Vår generaldirektör heter Malin Ekman Aldén.

Generaldirektör

Malin Ekman Aldén 

Till generaldirektören finns en stab med utvecklingsstrateg, projektledare och gd-assistent.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen består av generaldirektören och avdelningscheferna.

Kommunikation

Avdelningschef: Emelie Lindahl 08-600 84 11

Avdelningen för kommunikation ansvarar för myndighetens externa och interna kommunikation.

Uppföljning och kunskap 

Avdelningschef: Emelie Lindahl 08-600 84 11

Avdelningen för uppföljning och kunskap ansvarar för vårt system för uppföljning av funktionshinderspolitiken. Vi följer upp och analyserar insatser av de aktörer som bidrar till att genomföra politiken. I avdelningens uppdrag ingår också att följa upp levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning.

Implementeringsstöd

Avdelningschef: Emelie Lindahl 08-600 84 11

Avdelningen för implementeringsstöd arbetar med kunskapsutveckling på funktionshindersområdet. Vi följer och initierar forskning och innovation. I avdelningens uppdrag ingår att ta fram kunskapsstöd och riktlinjer. Vi arbetar också med standardisering. Vi fokuserar särskilt på områdena delaktighet, tillgänglighet, universell utformning och välfärdsteknologi. 

Samordning och service

Avdelningschef: Kalle Elofsson  08-600 84 40

Avdelningen för samordning och stöd ansvarar för administrativt stöd, ekonomi, juridik, it och samordnar verksamhetsplanering.

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: