Vår organisation

Myndigheten för delaktighet har fyra avdelningar och en stabsfunktion. Vår generaldirektör heter Malin Ekman Aldén.

Generaldirektör

Malin Ekman Aldén malin.ekman-alden@mfd.se

Till generaldirektören finns en stab med utvecklingsstrateg, projektledare och gd-assistent.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen består av generaldirektören och avdelningscheferna.

Kommunikation

Avdelningschef: Emelie Lindahl emelie.lindahl@mfd.se

Avdelningen för kommunikation ansvarar för myndighetens externa och interna kommunikation.

Uppföljning och kunskap 

Avdelningschef: Emelie Lindahl emelie.lindahl@mfd.se

Avdelningen för uppföljning och kunskap ansvarar för vårt system för uppföljning av funktionshinderspolitiken. Vi följer upp och analyserar insatser av de aktörer som bidrar till att genomföra politiken. I avdelningens uppdrag ingår också att följa upp levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning.

Implementeringsstöd

Avdelningschef: Emelie Lindahl emelie.lindahl@mfd.se

Avdelningen för implementeringsstöd arbetar med kunskapsutveckling på funktionshindersområdet. Vi följer och initierar forskning och innovation. I avdelningens uppdrag ingår att ta fram kunskapsstöd och riktlinjer. Vi arbetar också med standardisering. Vi fokuserar särskilt på områdena delaktighet, tillgänglighet, universell utformning och välfärdsteknologi. 

Samordning och service

Tillförordnad avdelningschef: Johan Arkelid 08-600 84 80

Avdelningen för samordning och stöd ansvarar för administrativt stöd, ekonomi, juridik, it och samordnar verksamhetsplanering.

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: