Om förutsättningarna för hur uppgifterna i detaljplaner och planbeskrivningar kan tillgängliggöras och behandlas digitalt

Myndigheten för delaktighet, MFD, har inga synpunkter på förslagen.

Ladda ner

Yttrande till: Boverket

Datum: 2019-06-07

Diarienummer: 2019/0145

Beslutande: Malin Ekman Aldén

Föredragande: Jessica Dahlbäck

Senast granskad: 2019-06-17
Dela: