Förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service

Myndigheten för delaktighet, MFD, anser bland annat att det ska framgå i föreskriften att regelverket även omfattar intranät och extranät samt när tillgänglighetsbrister ska åtgärdas.

Ladda ner

Yttrande till: Myndigheten för digital förvaltning, DIGG

Datum: 2019-04-12

Diarienummer: 2019/0075

Beslutande: Malin Ekman Aldén

Föredragande: Ulrika Gani

Myndighetens synpunkter

Tekniska lösningar

Myndigheten för delaktighet (MFD) ser en risk i att intranät och extranät inte uttryckligen omnämns som en delmängd av definitionen på webbplats. De som omfattas av regelverket kan tolka att webbplats bara omfattar öppna webbplatser. MFD anser därför att det uttryckligen ska framgå i föreskriften att regelverket även omfattar intranät och extranät.

Tillgänglighetsredogörelse

MFD anser att föreskriftens 8 § blir onödigt svår att förstå eftersom den hänvisar till paragrafer i Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. För att underlätta en fristående förståelse bör innehållet för dessa hänvisningar skrivas ut i löpande text. Vidare anser MFD att det bör förtydligas med en tidsangivelse för när identifierade tillgänglighetsbrister avses vara åtgärdade.

Senast granskad: 2019-04-25
Dela: