En arvsfond i takt med tiden – En översyn av regelverket kring Allmänna arvsfonden (SOU 2018:70)

Myndigheten för delaktighet välkomnar en modernisering av regelverket för Allmänna arvsfonden.

Ladda ner

Yttrande till: Socialdepartementet

Datum: 2019-03-08

Diarienummer: 2018/0312

Beslutande: Malin Ekman Aldén

Föredragande: Tarja Birkoff

Myndigheten för delaktighet har inga synpunkter på de förslag som lämnas i betänkandet av 2017 års Arvsfondsutredning.

Senast granskad: 2019-03-08
Dela: