Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning

Myndigheten för delaktighet, MFD, är positiv till förslaget att ta fram ett enhetligt digitalt system för detaljplaner.

Ladda ner

Yttrande till: Boverket

Datum: 2019-06-07

Diarienummer: 2019/0122

Beslutande: Malin Ekman Aldén

Föredragande: Jessica Dahlbäck

Senast granskad: 2019-06-14
Dela: