Vägen till självkörande fordon – introduktion

Myndigheten för delaktighet, MFD, är positiv till förslagen om att funktionshindrades möjligheter kan öka med automatiserade fordon. I övrigt har Myndigheten för delaktighet inga synpunkter på utredningens förslag.

Ladda ner

Yttrande till: Näringsdepartementet

Datum: 2018-08-24

Diarienummer: 2018/0100

Beslutande: Malin Ekman Aldén

Föredragande: Ulrika Gani

MFD tillstyrker förslagen under rubrik ”13.9 Funktionshindrades möjligheter kan öka med automatiserade fordon”. I övrigt har MFD inga synpunkter på utredningens förslag.

Senast granskad: 2018-09-10
Dela: