Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning

Myndigheten för delaktighet, MFD, står fast vid sin tidigare synpunkt (remissvar Ds 2015:58) om att merkostnadsersättningen ska baseras på faktiska merkostnader utifrån individuella bedömningar och inte på diagnos.

Ladda ner

Yttrande till: Socialförsäkringsutskottet

Datum: 2018-05-23

Diarienummer: 1810-2017/18

Beslutande: Malin Ekman Aldén

Föredragande: Mille Salomaa Lindström

MFD står fast vid sin tidigare synpunkt (remissvar Ds 2015:58) om att merkostnadsersättningen ska baseras på faktiska merkostnader utifrån individuella bedömningar och inte på diagnos.

MFD vill dock framhålla att det är angeläget att skapa ett system för individuella bedömningar som inte är för administrativt betungande för den enskilde eller för handläggaren.

Senast granskad: 2018-07-18
Dela: