Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ansvar (SOU 2018:50)

Myndigheten för delaktighet, MFD, anser att public service ska nå alla, ha en folkbildande roll och spegla variationen i befolkningen. Public service har därför en viktig roll i genomförandet av funktionshinderspolitiken.

Ladda ner

Yttrande till: Kulturdepartementet

Datum: 2018-10-19

Diarienummer: 2018/0177

Beslutande: Malin Ekman Aldén

Föredragande: Hans von Axelson

Sammanfattning

MFD anser att public service är en viktig garant för demokrati och för att skapa förutsättningar för yttrande- och åsiktsfrihet. Public service ska nå alla, ha en folkbildande roll och spegla variationen i befolkningen. Public service spelar därför en viktig roll i genomförandet av de nationella funktionshinderspolitiska målen som har antagits av riksdagen.

Ur ett funktionshinderspolitiskt perspektiv kan public service-uppdraget delas in i tre delar. Det första är att säkerställa att programutbudet är tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Detta betyder exempelvis att programutbudet är textat, teckenspråkstolkat, uppläst som tal eller syntolkat. Det omfattar också att att det är säkerställt att de plattformar och kanaler där programutbudet presenteras är tillgängliga. Detta är oavsett om det rör sig om public service egna kanaler eller andra kanaler.

Den andra delen är public service så kallade speglingsuppdrag. Detta innebär att personer med funktionsnedsättning bör speglas i programutbudet som en del av den mänskliga mångfalden. Det bör också omfatta att personer med funktionsnedsättning ska finnas bland de personer som i programutbudet representerar public service.

Den tredje delen rör public service uppdrag att ta fram program och programinnehåll som särskilt vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Exempelvis är detta program på teckenspråk och på klarsspråk eller lätt svenska.

Senast granskad: 2018-10-22
Dela: