Boverkets rapporter 2018:22 Dokumentationssystem för byggprodukter och 2018:23 Klimatdeklaration av byggnader inklusive delbetänkandet SOU 2018:51 Resurseffektiv användning av byggmaterial

Myndigheten för delaktighet har inga synpunkter på rapporterna.

Ladda ner

Yttrande till: Näringsdepartementet

Datum: 2018-12-17

Diarienummer: 2018/0208

Beslutande: Emelie Lindahl

Föredragande: Romina Ramos

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet har inga synpunkter på Boverkets rapporter 2018:22 Dokumentationssystem för byggprodukter och 2018:23 Klimatdeklaration av byggnader samt delbetänkandet SOU 2018:51 Resurseffektiv användning av byggmaterials förslag.

Senast granskad: 2018-12-21
Dela: