Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid utbetalningar från välfärdssystemet – en utvärdering

Myndigheten för delaktighet, MFD, är positiv till förslagen.

Ladda ner

Yttrande till: Finansdepartementet

Datum: 2018-06-05

Diarienummer: Fi2018/00930/RS

Beslutande: Malin Ekman Aldén

Föredragande: Mille Salomaa Lindström

MFD är positiv till förslagen.

Senast granskad: 2018-07-18
Dela: