Att främja tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning – förutsättning för mediestöd

Myndigheten för delaktighet ser positivt på att nyhetsmedierna ska främja tillgänglighet för att få och behålla stöd.

Ladda ner

Yttrande till: Myndigheten för press radio och tv

Datum: 2018-10-19

Diarienummer: 2018/0249

Beslutande: Malin Ekman Aldén

Föredragande: Hans von Axelson

Sammanfattning

MFD ser positivt på att nyhetsmedierna ska främja tillgänglighet för att få och behålla stöd. Det är bra att förslaget hänvisar till standard för digital publicering. MFD vill också lyfta fram att vad gäller innovations- och utvecklingsstödet, bör det tydligare framgå att utgångspunkten bör vara universell utformning.

Senast granskad: 2018-10-22
Dela: