Tre dagar i Almedalen för full delaktighet

Myndigheten för delaktighet, MFD, kommer även sommaren 2019 att arrangera Delaktighetsforum – en arena för frågor om delaktighet och tillgänglighet i Almedalen. Arenan vänder sig till aktörer och publik som vill mötas kring frågor om hur samhället kan utformas så att alla, oavsett funktionsförmåga, får möjlighet att delta.

MFD arrangerade arenan även förra sommaren, i Gotlands museum i Visby, och fick då mycket bra gensvar från både deltagare och publik. I år återvänder vi till museet, men nu till den något större lokalen Sävesalen. En nyhet är att de tre dagar som arenan äger rum kommer att ha varsitt tema:

Måndag 1 juli: Tema utbildning.

Tisdag 2 juli: Tema arbetsliv.

Onsdag 3 juli: Tema digital delaktighet.

Varje dag mellan klockan 11 och 17 är öppen för deltagare att hyra in sig på arenan och genomföra programpunkter om 45 minuter. I priset per programtid, 12 700 kronor exklusive moms eller 15 000 kronor inklusive moms, ingår lokalhyra, ljus och ljud (fyra headsets och fyra mikrofoner), teckenspråkstolkning samt skrivtolkning.

Välkomna att anmäla era önskemål om programtider på Delaktighetsforum 2019. Ange gärna vilken dag och vilka tider ni intresserade av, samt om möjligt vad ni planerar att tala om. Tänk på att ju förr ni anmäler er desto större chans att ni får de tider ni önskar.

Skicka anmälan senast tisdagen den 23 april till almedalen@mfd.se.

Har du frågor om Delaktighetsforum kan du även kontakta oss på tel 08-600 84 53.

Publicerad: