FN-dag sätter fokus på äldres möjlighet att klara sitt dagliga liv

Den första oktober har FN pekat ut som den internationella ”Äldredagen” och med det sätta fokus på äldre människors villkor och liv.

Varje dag insjuknar närmare 70 personer i en demenssjukdom och var femte person över 80 år får demens. Idag finns det närmare 160 000 människor i Sverige som har någon demenssjukdom. Många personer med demenssjukdomar och kognitiva funktionsnedsättningar upplever att det är ett stort problem att till exempel klara av att handla livsmedel och andra dagligvaror.

- I samband med internationella ”Äldredagen” vill vi lyfta fram de svårigheter äldre personer som lever med en demenssjukdom eller annan kognitiv nedsättning kan uppleva i vardagen. Inte minst när det gäller möjligheten att handla dagligvaror, säger Malin Ekman Aldén, generaldirektör på Myndigheten.

Under 2016 genomför Myndigheten för delaktighet på uppdrag av regeringen ett arbete för att beskriva levnadsvillkoren för personer med demenssjukdom. Målet är att öka allmänhetens kunskap om äldres situation. Arbetet har fokus på situationer som rör det dagliga livet som exempelvis att handla sina livsmedel, något som är en stor del av våra liv.

- Vi vill öka kunskapen på området och därmed överbrygga några av de utmaningar personer med demenssjukdom har i vardagen. säger Malin Ekman Aldén.

För ytterligare information kontakta

Monica Rydén, projektledare Levnadsvillkor för personer med demenssjukdomar
Telefon: 08-600 84 31
e-post: monica.ryden@mfd.se

Johanna Grönkvist, pressansvarig
Telefon: 08-600 84 19
e-post: johanna.gronkvist@mfd.se

Publicerad: