Migrationsverket vald till Årets bubblare 2014

Myndigheten för delaktighet delar idag, 10 december, ut utmärkelsen Årets bubblare som ges till den myndighet som under året tagit störst kliv framåt i arbetet för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället. I år går utmärkelsen till Migrationsverket.

­­– Migrationsverkets arbete har tagit rejäl fart, deras arbete med att göra verksamheten tillgänglig imponerar stort, säger Anne Holm Gulati, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet.

År 2011 utsåg regeringen 22 myndigheter med ett särskilt ansvar för funktionshinderspolitiken. Dessa myndigheter har satt upp delmål inom sina respektive verksamhetsområden. Migrationsverkets delmål är att öka tillgängligheten till myndighetens lokaler och se till att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av myndighetens information och tjänster. Dessutom finns ett inriktningsmål om att stärka kompetensen om behov och förutsättningar för personer med funktionsnedsättning, ett mål som gäller alla myndigheter inom rättsväsendet.

Varje år rapporterar myndigheterna till regeringen och Myndigheten för delaktighet om hur de arbetat för att uppnå sina delmål. Den myndighet som gjort mest framsteg under ett år får utmärkelsen Årets bubblare.

– Vi hoppas att utmärkelsen ska ge fortsatt energi för Migrationsverket i deras fortsatta arbete och att andra myndigheter ska inspireras, säger Anne Holm Gulati.­­


Motiveringen till Årets bubblare
Migrationsverket har på ett föredömligt sätt tagit ett helhetsgrepp kring uppdraget och genomfört starka insatser på flera nivåer för att nå delmålen. Myndigheten har satsat på kompetenshöjning hos personalen, inventerat samtliga lokaler och på ett exemplariskt sätt ökat tillgängligheten till myndighetens information och kommunikation, bland annat genom att ta fram en ny tillgänglig webbplats.

För mer info kontakta
Brita Törnell, utredare Myndigheten för delaktighet, mobil och kontor: 08-600 84 70, brita.tornell@mfd.se

Publicerad: