Enkla åtgärder för ökad demokrati

I januari ändrades vallagen så att kommunerna inte längre kan söka dispens för att få använda otillgängliga vallokaler. Myndigheten för delaktighet följde under EU-parlamentsvalet upp detta med stickprov på 177 förröstnings- och vallokaler i landet. Det finns fortfarande brister i de flesta lokalerna, men många är enkla att åtgärda.

– Trots ändringarna i vallagen finns fortfarande brister i tillgängligheten. Dessa behöver åtgärdas inför riksdagsvalet i höst för att ytterligare öka möjligheterna för fler att utöva sin demokratiska rätt, säger Magnus Lagercrantz, utredare på Myndigheten för delaktighet.

Många av bristerna är både enkla och billiga att åtgärda så att alla ska kunna rösta på lika villkor. Till exempel hade nästan hälften av lokalerna trösklar in i lokalen, något som försvårar för personer med rörelsehinder. För personermed nedsatt syn saknade till exempel trappor kontrastmarkeringar och det fanns brister i ljusförhållanden. En tredjedel av lokalerna hade inte information som var lätt att läsa och placerad så att det lätt gick att upptäcka. Endast 38 procent av personalen hade avråtts från att bära parfym, vilket drabbar personer med allergi.

Inventeringen baserades på en checklista för tillgängliga vallokaler som Myndigheten för delaktighet tagit fram som stöd för kommuner.

– Det finns också resultat som visar på en medvetenhet i kommunerna, men ett stort ansvar ligger nu på valnämnderna som fått checklistan, säger Magnus Lagercrantz. Det finns fortfarande gott om tid inför riksdagsvalet att ta chansen och se till att alla lokaler är tillgängliga för alla.

Du hittar resultatet från inventeringen samt checklistan på www.mfd.se.

För mer information
Magnus Lagercrantz
Telefon: 08-600 84 20
E-post: magnus.lagercrantz@mfd.se

Publicerad: