Så ska funktionshinderspolitiken styras i framtiden

Idag överlämnar Styrutredningen för funktionshinderspolitiken sitt betänkande om den framtida styrningen av funktionshinderspolitiken.

Enligt direktivet har utredningen bland annat lämnat förslag på prioriterade samhällsområden och om universell utformning som en vägledande princip. Utredningens förslag är en viktig del i det fortsatta arbetet i enlighet med det nationella målet om jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället.

- Riksdagen har tydligt pekat ut det gemensamma ansvaret för funktionshinderspolitiken. Nu får vi också förslag om hur styrningen kan bli mer systematisk, säger Malin Ekman Aldén, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet, MFD.

Publicerad: 2019-05-07
Dela: