Så ska EU-valet 2019 bli tillgängligt för fler

Vid valet i september 2018 var många röstningslokaler inte fullt tillgängliga, vilket försvårade röstandet bland annat för personer med funktionsnedsättning. Nu ska flera aktörer, däribland MFD, arbeta för att tillgängligheten förbättras vid Europaparlamentsvalet i maj 2019.

Stängda dörrar, höga röstbås, otydlig skyltning och valsedlar utom räckhåll. Myndigheten för delaktighets, MFD:s, stickprov vid cirka 200 röstnings- och vallokaler i samband med valet i höstas visade på brister i tillgängligheten.

Nu pågår ett arbete på flera fronter för att förbättra tillgängligheten inför valet till Europaparlamentsvalet i maj 2019, vilket bland andra Ekot har rapporterat om.

- Resultatet av vår inventering tyder på att många av bristerna går att åtgärda på kort tid och utan att det kostar en massa pengar. Om de som förbereder röstningslokalen exempelvis tänker på att vissa personer kan ha svårt att hitta, att några har svårt att stå upp och att andra inte kan öppna en tung, stängd dörr så kan det leda till klara förbättringar, säger Malin Ekman Aldén, generaldirektör för MFD.

Checklista för tillgängliga vallokaler

För att underlätta för kommuner att skapa tillgängliga röstningslokaler har MFD skapat en checklista där det går att pricka av en rad aspekter av tillgänglighet. Checklistan beskriver även i korthet vad som är bra att känna till om personer med nedsatt syn, hörsel, kognitiv förmåga eller rörelseförmåga när röstningslokaler ska väljas ut och förberedas.

För att öka kunskapen om de vanligaste tillgänglighetsbristerna kommer MFD de kommande veckorna att medverka på en rad konferenser som Sveriges kommuner och landsting, SKL, arrangerar för valnämnder och valsamordnare inför Europaparlamentsvalet.

- Alla kommuner vill så klart göra rätt, inte minst när det gäller en så viktig demokratifråga som att göra det möjligt för alla att kunna rösta. Därför välkomnar vi att SKL genomför de här konferenserna och låter oss bidra med våra erfarenheter. Sedan kommer det att krävas att alla kommuner också tar ett långsiktigt ansvar för att åtgärda mer svårlösta brister såsom trösklar, trappsteg och angöringsplats för färdtjänst, säger Malin Ekman Aldén.

Publicerad: 2019-02-26
Dela: