Otrygga skolmiljöer undersöks i pilotstudie

Vilka miljöer i skolan upplevs som otrygga av elever med funktionsnedsättning? Det undersöker nu Myndigheten för delaktighet, som under september genomför trygghetsvandringar på tre högstadieskolor i tre kommuner.

Trygghetsvandringarna är en pilotstudie och en del i MFD:s arbete för att öka kunskapen bland skolhuvudmän om hur de kan identifiera och röja hinder för trygghet i skolan. Elever med funktionsnedsättning upplever generellt skolan som mindre trygg än elever utan funktionsnedsättning. Trygghetsvandringarna är ett sätt att lyssna på barns upplevelser och tankar om trygghet och hur trygghet kan skapas i skolmiljön.

– Trygghetsvandringar används ofta av kommuner när man vill identifiera och förändra otrygga platser i offentliga utomhusmiljöer. Det är en etablerad metod för medborgardialog och nu provar vi detta på tre högstadieskolor, säger Siri Morawski, utredare på MFD.
Deltagarna i trygghetsvandringarna är elever med funktionsnedsättning. Deras tankar, idéer och åsikter kommer att vara centrala för resultatet av undersökningen.

Bakgrunden är SPSM:s Barnpanelsrapport som lyfter vikten av trygghet i skolan för elever med funktionsnedsättning samt hur tryggheten påverkar både studiemotivation och studiero. Statistik och tidigare studier visar att elever med funktionsnedsättning i högre grad än andra elever är utsatta för mobbning och kränkningar. Trots detta är kunskapen om hur elever med funktionsnedsättning själva uppfattar tryggheten i skolan och vad som skulle främja ökad trygghet begränsad.

MFD undersöker under september hur metoden lämpar sig för att kunna identifiera och undanröja hinder för trygghet för elever med funktionsnedsättning. Högstadieskolorna som ingår i studien ligger i kommunerna Ekerö, Skellefteå och Gävle.

Publicerad: 2019-09-18
Dela: