Nytt verktyg ska göra myndigheter tillgängliga

I dag lanserar MFD det digitala verktyget Fokus delaktighet som stödjer myndigheter i arbetet med att göra sin verksamhet tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Tillgängliga myndigheter är en förutsättning för delaktighet och jämlikhet.

- Vi har tagit fram verktyget Fokus delaktighet för att möta myndigheternas behov och önskemål om att få mer stöd i sitt tillgänglighetsarbete, berättar Åsa Nordström, utredare på Myndigheten för delaktighet, MFD.

Fokus delaktighet - ett verktyg för en tillgänglig myndighet består av tre delar:

  • frågor om hur myndigheter arbetar med tillgänglighet
  • återkoppling på arbetet
  • fördjupad information och länkar för att komma vidare i arbetet.

Verktyget Fokus delaktighet är öppet för alla medarbetare, vilket innebär att alla kan gå in och svara på frågorna. Det finns till exempel frågor som är kopplade till olika kompetenser i verksamheten såsom arbetsmiljö och rekrytering.

Ett stöd i arbetet

Fokus delaktighet är ett stöd för att på ett enkelt och praktiskt sätt kunna prioritera och utveckla arbetet med tillgänglighet.

- Svaren ger en överskådlig bild av de områden myndigheten jobbar bra med och var man kan eller bör förbättra arbetet. Verktyget kan både vara ett stöd för prioriteringar och beslut om åtgärder och ett fördjupat stöd i det praktiska arbetet, säger Åsa Nordström.

I höst kommer MFD som vanligt att följa upp myndigheternas arbete med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Då kommer vi att använda verktyget Fokus delaktighet för att samla in svar. Den som redan nu börjar använda verktyget som ett stöd i sitt tillgänglighetsarbete kommer att känna igen frågorna i uppföljningen.

 

Publicerad: 2019-06-03
Dela: