Nu startar MFD:s årliga uppföljningar av myndigheter, regioner och kommuner

I september startar Myndigheten för delaktighets uppföljning av offentliga aktörer och arbetet med att göra samhället tillgängligt och användbart för alla.

Nytt för i år är att statliga myndigheterna kommer att besvara MFD:s frågor i verktyg Fokus delaktighet, som också erbjuder stöd och återkoppling. MFD ställer också delvis nya frågor för att bättre kunna följa upp och stödja myndigheternas särskilda ansvar inom områdena verksamhet, lokaler och information. 

– Eftersom Fokus delaktighet också innehåller återkopplingar och fördjupad information om tillgänglighet hoppas vi att många myndigheter ska uppleva att MFD:s uppföljning också blir en läranderesa. Alla kan ju använda Fokus delaktighet som stöd i sitt arbete på MFD:s webbplats året runt, säger Romina Ramos, utredare på Myndigheten för delaktighet.

Alla myndigheter kommer att få en unik länk till verktyget som skickas ut den 9 september. Länkarna till kommuner och regioner skickar MFD ut sista veckan i september.

Publicerad: 2019-09-09
Dela: