MFD kartlägger fritidsaktiviteter

MFD ska enligt ett nytt regeringsuppdrag kartlägga i vilken utsträckning personer med funktionsnedsättning har tillgång till hjälpmedel eller teknikbaserat stöd vid fritidsaktiviteter. MFD ska också kartlägga vilka insatser som görs lokalt och regionalt för att öka tillgängligheten så att fler ska kunna vara aktiva.

–  Jämfört med befolkningen i övrigt så deltar personer med funktionsnedsättning i mindre utsträckning i kultur- och nöjesliv samt motions- och friluftsliv.  Många med funktionsnedsättning vill till exempel motionera mera än vad de gör idag men hinder i form av bristande tillgänglighet försvårar, säger Erika Dahlin, utredare på Myndigheten för delaktighet, MFD, och den som leder uppdraget.

Studier visar att barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning som deltar i organiserad idrott har högre självkänsla, fler kamrater, bättre självförtroende, högre livskvalitet och en större självständighet än de som inte deltar i organiserad idrott.

–  Därför är det så viktigt att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna ha en aktiv fritid. I uppdraget ingår också att titta på om det finns skillnader när det gäller ålder och kön, säger Erika Dahlin.

MFD planerar nu för hur man ska lägga upp uppdraget och i detta ingår att identifiera aktörer att samverka med och att titta på lämpliga sätt att kartlägga tillgång till hjälpmedel vid fritidsaktiviteter och vilka insatser för fritid som görs lokalt och regionalt.

– Vi vill genom kartläggningen hitta goda lokala exempel som kan fungera inspirerande för andra, säger Erika Dahlin. 

MFD ska genomföra uppdraget i samverkan med Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Sveriges Kommuner och Landsting och i dialog med relevanta aktörer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast 31 mars 2020. 

Publicerad: 2019-04-08
Dela: