Internationella funktionshindersdagen

Barn som demonstrerar på Internationella funktionshindersdagen.

Idag uppmärksammas rättighetsarbetet för personer med funktionsnedsättning över hela världen. Ungefär en miljard människor i världen lever med funktionsnedsättning och antalet personer kommer sannolikt att öka i många länder med anledning av att allt fler lever längre.

I dag den 3:e december är det den internationella funktionshindersdagen. Den startades av FN 1992 och är en viktig dag för att uppmärksamma förhållandena för personer med funktionsnedsättning runt om i världen.

I år är temat att stärka personer med funktionsnedsättning avseende inkludering, rättvis och hållbar utveckling inom ramen för Agenda 2030. Syftet med Agenda 2030 är att förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla.

– Agenda 2030 är ett viktigt verktyg för att jobba med rättigheter för personer med funktionsnedsättnings i hållbarhetsarbetet inom till exempel kommuner. Samtliga mål i agendan berör funktionshinder, så det borde inkluderas mer i det arbetet än vad det gör idag, säger Malin Ekman Aldén, generaldirektör på MFD.

80 procent av alla personer med funktionsnedsättning beräknas bo i låg- och medelinkomstländer och finns bland de människor som är mest socialt och ekonomiskt utsatta.

  • Cirka nio av tio barn med funktionsnedsättning i utvecklingsländer går inte i skolan.
  • En av fem kvinnor och en av åtta män i världen har en funktionsnedsättning.

– Att leva med en funktionsnedsättning innebär i allmänhet ett större beroende än andra av en fungerande infrastruktur och av sociala nätverk. Personer med funktionsnedsättning är därför särskilt utsatta i konflikt och krissituationer, säger Malin Ekman Aldén, generaldirektör på MFD.

Sverige drivande i arbetet

Sverige har varit drivande inom funktionshindersfrågor internationellt sedan 80-talet. Arbetet tog globalt fart först när konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antogs av FN och konventionen har stor effekt rent politiskt. Men det finns betydligt mer att göra när det gäller implementeringen av konventionen framåt och det finns stora möjligheter att göra samhället mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.

Källor

Publicerad: 2019-12-03
Dela: