Hur pratar du med barn om tillgänglighet och delaktighet?

Händer det att du behöver prata med barn om barns rätt till delaktighet och ett tillgängligt samhälle där alla har samma självklara plats? Och vad FN och olika myndigheter gör för att det ska bli så? Då kanske två nya tecknade filmer från Myndigheten för delaktighet kan vara till hjälp.

Filmerna handlar om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och om hur Myndigheten för delaktighet, MFD, gör för att konventionen ska förverkligas.

Filmerna riktar sig främst till barn mellan 7 och 12 år och finns textade, teckenspråkstolkade och syntolkade. Använd gärna filmerna i dina kontakter med barn.

Barnkonventionen säger att barn ska få komma till tals i frågor som berör dem. MFD har därför samverkat tillsammans med en referensgrupp med barn under arbetet med filmerna. Barnen har fått bidra med sina tankar, idéer och erfarenheter. Det har gjort att vi fått omvärdera saker i manuset och utformning, tagit bort och lagt till.

Bättre resultat med barns perspektiv

Resultatet blev helt enkelt bättre med hjälp av barnen än vad det hade blivit utan deras perspektiv.

MFD kommer att fortsätta att utveckla sitt arbete med barnrättsperspektivet. Det handlar bland annat om att se över hur vi systematiskt låter barn komma till tals i vår verksamhet, så att vi kan ta del av deras åsikter och idéer.

Under året kommer MFD också ta fram stödmaterial som ska vara en hjälp för alla som vill driva ett praktiskt barnrättsarbete som inkluderar alla barn, oavsett funktionsförmåga.

Filmerna har tagits fram inom MFD:s uppdrag Barnrätt i praktiken som bland annat handlar om att arbeta med ett barnperspektiv och att göra myndighetens verksamhet mer känd hos barn.

Se filmerna

 MFD:s regeringsuppdrag

 

Publicerad: 2019-02-15
Dela: