Frukostmöten och seminarier om hur fler ska kunna använda samhället de lever i

Hur kan kommuner, regioner och myndigheter jobba för att bidra till att fler ska kunna använda samhället de lever i? MFD anordnar frukostmöten och kunskapsseminarier för att bygga kunskap och inspirera till nya arbetssätt.

Myndigheten för delaktighet genomför under hösten en serie kostnadsfria frukostmöten och seminarier för att inspirera och sprida kunskap. Fokus är att visa på hinder och titta på möjligheter för att fler ska kunna använda samhället. Vilken roll har offentliga aktörer och vad kan de göra för att bidra? Seminarierna utgår från erfarenheter och goda exempel.

- Det finns mycket kunskap om hur man kan och behöver jobba för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får jämlik tillgång och kan vara delaktiga i samhällets olika delar. Våra frukostmöten och kunskapsseminarier ska synliggöra detta ur lite olika perspektiv, säger Malin Ekman Aldén, generaldirektör.

Vi riktar oss främst till medarbetare i offentlig verksamhet med ansvar för frågor om tillgänglighet, social hållbarhet och mänskliga rättigheter. Även representanter för funktionshindersrörelsen är välkomna.

Den som inte har möjlighet att delta på plats kommer att kunna följa flera av frukostmötena live via webbsändningar på mfd.se. I efterhand kommer inspelningar med undertexter att publiceras på webbsidan.

Håll koll på MFD:s webbplats, nyhetsbrev och sociala medier för kommande frukostmöten och seminarier. Vill er verksamhet dela med sig av goda exempel att belysa vid kommande möten och seminarier? Hör gärna av er så tittar vi på hur ni kan vara med och bidra.

 

Publicerad: 2019-10-15
Dela: