FN-konventionen fyller 10 år!

Idag, måndag 14 januari, är det tio år sedan FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning började gälla i Sverige.

Konventionen är vägledande för funktionshinderspolitiken och innebär att offentlig sektor ska utgå ifrån att människor har olika behov och förutsättningar när man exempelvis planerar och erbjuder service och tjänster.

– Konventionen är ett oerhört viktigt dokument. Myndigheter, kommuner, regioner och landsting behöver ha ökad kunskap om vad rättigheterna i konventionen innebär för att kunna efterleva den i ännu större utsträckning. Det ska MFD bidra till under detta och kommande år, säger Anna Dahlberg, sektionschef på Myndigheten för delaktighet, MFD.

Konventionen förtydligar att personer med funktionsnedsättning har samma rättigheter och skyldigheter i samhället som alla människor och att det finns ett ansvar att se till att rättigheterna kan efterlevas. Konventionen utgår ifrån att det går att utforma samhället universellt och att det går att ta bort och förebygga hinder för delaktighet.

– Kunskapen om ansvaret och hur man arbetar med frågor om tillgänglighet och delaktighet håller på att vinna mark, men konventionen behöver bli mer känd och arbetet med att genomföra den behöver intensifieras, säger Anna Dahlberg.

Publicerad: 2019-01-14
Dela: