Sverige ny ordförande i Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder

Ordförandeskapet i Nordiska ministerrådets funktionshindersråd roterar varje år. Under 2018 är det Sveriges och Myndigheten för delaktighets tur att vara ordförande.

En ny handlingsplan har precis tagits fram för att nå målet om inkludering av personer med funktionsnedsättning inom samhällets alla områden i Norden.

– Handlingsplanens syfte är att bidra till inkludering av personer med funktionsnedsättning genom att förstärka det nordiska kunskapsutbytet och samarbetet. Handlingsplanen är ett viktigt verktyg för att kunna skapa nytta för individen, för länderna och för hela Norden som region, säger rådets ordförande Ola Balke från Myndigheten för delaktighet.

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder är Nordiska ministerrådets rådgivande organ på funktionshindersområdet. Rådet har i dagarna haft sitt andra möte för året på Grönland då den nya handlingsplanen lanserades.

– Vi vill ta bort de hinder som fortfarande finns för personer med funktionsnedsättning. Handlingsplanen har tre fokusområden som anger riktningen för det nordiska samarbetet mellan paraplyorganisationer på området, regeringsrepresentanter och andra experter, säger Ola Balke.

Handlingsplanens fokusområden:

Publicerad: 2018-08-24
Dela: