Nytt funktionshindersråd i Myndigheten för delaktighet

Vid årsskiftet 2017/2018 kom Myndigheten för delaktighet, MFD, och funktionshindersrörelsen fram till en ny överenskommelse om funktionshindersråd i myndigheten. Nu tillsätter MFD ledamöterna i detta råd.

Rådet ska bestå av ledamöter från Funktionsrätt Sverige, Lika Unika och Nätverket Unga för tillgänglighet. 

Funktionshindersrådet fyller en viktig roll i att hantera övergripande, strategiska och principiella funktionshinderspolitiska frågor på ledningsnivå i myndigheten. Rådet kommer att ha ett första möte i början av hösten 2018.

Ledamöter i MFD:s funktionshindersråd under perioden 2018 – 2021 från Funktionsrätt Sverige är: Elisabeth Sandlund, Rose-Marie Arnviken-Litbo, Marie-Louise Luther, Annica Nilsson, Nicklas Mårtensson, Elisabeth Wallenius, Jan-Olof Forsén och Marie Steen. Från Nätverket Unga för tillgänglighet: Madeleine Beerman och Linus Forsberg. Lika Unika kommer att komplettera med namn inom kort. 

Publicerad: 2018-07-02
Dela: