Nya ledamöter i MFD:s insynsråd

Myndigheten för delaktighet, MFD, har ett insynsråd som utses av regeringen. Regeringen har fattat beslut om att utse nya ledamöter till insynsrådet.

Förordnandet gäller till och med den 30 juni 2021. De utsedda ledamöterna är:

  • Bengt Eliasson, riksdagsledamot Liberalerna.
  • Håkan Thomsson, förbundsordförande Synskadades Riksförbund.
  • Lisa Lindström, VD för Doberman AB.
  • Maria Price, kanslichef vid Rådet för främjandet av kommunala analyser.
  • Mikael Dahlkvist, riksdagsledamot Socialdemokraterna.

Insynsrådets roll är att utöva insyn i verksamheten och att ge myndighetschefen Malin Ekman Aldén råd. Det är myndighetschefen som är ordförande för insynsrådet.

Publicerad: 2018-07-04
Dela: