Digital delaktighet tema för årets eMedborgarvecka

Den andra veckan i oktober är det dags för den årliga eMedborgarveckan. Då pågår en mängd aktiviteter om e-tjänster och digital delaktighet på bibliotek och andra platser runt om i landet. Veckan samordnas av Digidelnätverket där Myndigheten för delaktighet, MFD, ingår.

 Årets tema är digital delaktighet. Alla arrangörer tolkar temat efter sin verksamhet och med användarnas och besökarnas behov i centrum.

- Digital kompetens är avgörande i dag för att delta i samhället. I takt med att allt fler samhällstjänster blir digitala måste hela befolkningsgruppen öka sin digitala kompetens. Den som inte kan ta del av digitala nyheter, samtal och e-tjänster hamnar i ett socialt utanförskap, säger Ola Balke, utredare på MFD och myndighetens representant i Digidelnätverkests samverkansgrupp.

Alla ska kunna ta del av samhällsinformation och använda e-tjänster för att exempelvis kommunicera med myndigheter och privatpersoner. Men alla har inte kunskap om hur man gör.

Under eMedborgarveckan deltar bland annat många bibliotek och där kan man få hjälp med hur man använder e-tjänster och hanterar internet. Det kan handla om hjälp att ladda ner appar, visa hur man gör bankärenden via mobilen, om säkerhet och mycket annat.

Fakta:

  • Digidelnätverket är ett obundet nationellt nätverk med deltagare som arbetar för digital delaktighet och kompetens.
  • I nätverket ingår bibliotek, studieförbund och folkhögskolor, kommuner samt organisationer och myndigheter.
  • MFD:s roll är att bevaka funktionshindersperspektivet i Digidelnätverket. Det innebär att vi ska ha koll på om alla som erbjuder e-tjänster också tänker på tillgängligheten.

 

Publicerad: 2018-10-05
Dela: