Nystart för MFD:s uppföljningsarbete

I dag skickar Myndigheten för delaktighet, MFD, ut en enkät till kommuner, landsting, regioner och myndigheter. Enkäten är en del i MFD:s uppföljning av samhällsaktörer och ska ge en tydligare bild av hur man på ledningsnivå arbetar med funktionshindersperspektivet.

I den nya undersökningen har de tidigare separata enkäterna av kommuner och myndigheter förts samman till en gemensam undersökning där nu även landstingen ingår. Fokus kommer att ligga på övergripande lednings- och styrnivå hos samhällsaktörerna.

– Konkret innebär det bland annat att det blir färre frågor i enkäterna och att frågeställningarna blir mer övergripande eftersom vi nu riktar in oss på strukturell nivå och inte på resultatnivå, säger Åsa Nordström, projektledare.

– Vi gör de här förändringarna eftersom vi tror att ett långsiktigt och systematiskt arbete på ledningsnivå är avgörande för att frågorna ska få synlighet och genomslag.

En rapport som baseras på uppföljningen av levnadsvillkor och samhällsaktörernas arbete kommer att publiceras i december 2017.

Relaterad information

Publicerad: 2017-09-19
Dela: