Program regional konferens i Umeå

Preliminärt program

09:30 Kaffe och registrering

10:00 Välkomna!

Anna Bergholtz, moderator, Malin Ekman Aldén, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet och Lena Karlsson Engman (S), tekniska nämndens ordförande i Umeå kommun 

10:20 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Lina Pastorek, projektledare på Myndighet för delaktighet

10:45 Regeringens nya inriktning för funktionshinderspolitiken

Madeleine Harby Samuelsson, statssekreterare Socialdepartementet

11:10 Paus

11:30 Bristande tillgänglighet - en form av diskriminering

Carolina Stiwenius, jurist Diskrimineringsombudsmannen

11:50 Situationen för barn och unga med funktionsnedsättning

Ellionor Triay Strömvall, jurist Barnombudsmannen

12:10 Samtal om hur Sverige lever upp till rättigheterna i konventionen och vägen framåt.

Madeleine Harby Samuelsson (statssekreterare) Malin Ekman Aldén, (MFD) och Ines Uusmann (Funktionsrätt Sverige) 

12:40 Lunch

13:40 Hur förhåller sig FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till svensk lag?

Andrea Bondesson, jurist Funktionsrätt Sverige

14:00 Så kan Myndigheten för delaktighet stödja arbetet med att förverkliga konventionen på regional och lokal nivå

Brita Törnell, utredare Myndigheten för delaktighet

14:15 MR i styrning och ledning och hur man praktiskt kan arbeta med konventionen i kommunen

Anneli von Wachenfeldt, utvecklare Länsstyrelsen Västernorrland, Helene Olsson Sandal, tillgänglighetsstrateg Östersunds kommun och Alexandra Sundberg, delaktighetssamordnare Skellefteå kommun

14:50 Fika

15:15 Konventionskollen - ett sätt att testa hur olika miljöer och situationer lever upp till konventionen

Rebecka Hansen, handläggare HSO Skåne

15:35 Avslutning, summering av dagen

Moderator Anna Bergholtz

Hjälpte informationen dig?

Senast granskad: 2017-10-04
Dela: