eMedborgarveckan 2017 har dragit igång – fokus på tillgänglighet till e-tjänster

Del av eMedborgarveckans logotype.

Under eMedborgarveckan pågår en mängd aktiviteter, som rör e-tjänster och digital delaktighet, på bibliotek runt om i landet. Veckan samordnas av Digidelnätverket där Myndigheten för delaktighet ingår.

Tanken med årets eMedborgarvecka är att utveckla medborgarnas kompetens om e-tjänster. Alla ska kunna ta del av samhällsinformation och använda e-tjänster för att exempelvis kommunicera med myndigheter och privatpersoner. Men alla har inte kunskap om hur man gör. Under eMedborgarveckan får man hjälp på biblioteken som deltar, med hur man använder e-tjänster och hanterar internet. Det kan handla om hjälp med att ladda ner appar och göra bankaffärer via mobilen, om säkerhet och mycket annat.

Digidelnätverket är ett obundet nationellt nätverk med deltagare som arbetar för digital delaktighet och kompetens. Ingår gör bibliotek, studieförbund och folkhögskolor, kommuner samt organisationer och myndigheter. Myndigheten för delaktighets roll är att bevaka funktionshindersperspektivet i Digidelnätverket. Det innebär att vi har koll på om alla som erbjuder e-tjänster också tänkt på tillgängligheten.

Information om eMedborgarveckan på Digidelnätverkets webbplats

Publicerad: 2017-10-10
Dela: