Program dialogseminarium

Dialogseminarium om diskriminering av personer med funktionsnedsättning i arbetslivet.

Plats: Clarion hotel, Ringvägen 98, 104 60 Stockholm
Datum: 20 november 2017, kl. 12.00–16.30

Program för dagen

12.00-13.00 Registrering och lunch

13.00–13.10 Inledning med moderator Gabriella Ahlström   

13.10–13.40 Diskriminering och mänskliga rättigheter

Hur hänger regelverken som rör diskriminering i arbetslivet ihop och vilken koppling finns till mänskliga rättigheter? Hans von Axelson, utredare på Myndigheten för delaktighet, introducerar och förklarar.

13.40–14.30 Dialogpass 1: Behov av stöd och kunskap

Hur bör Myndigheten för delaktighet utforma stöd för att sprida kunskap om att motverka diskriminering av personer med funktionsnedsättning i arbetslivet? Dialogpass inklusive redovisning. 

14:30-15:00 Dialogpass 2: Inspirerande exempel

Har seminariedeltagarna inspirerande exempel att motverka diskriminering av personer med funktionsnedsättning i arbetslivet att delge varandra? Dialogpass inklusive redovisning. 

15.00–15.30 Fikapaus

15.30–16.20 Dialogpass 3: Diskriminering och budskap

Hur kommunicerar vi på bästa sätt? Vilka budskap behövs för att få igång det förebyggande arbetet? Dialogpass inklusive redovisning. 

16.20-16.30 Avrundning

 

Hjälpte informationen dig?

Senast granskad: 2017-11-01
Dela: