Seminarier för kunskapsfördjupning och erfarenhetsutbyte om konventionen

Välkommen till ett seminarium med kunskapsfördjupning och erfarenhetsutbyte om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Stat, landsting och kommuner har åtagit sig att genomföra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, men civilsamhällets föreningar och organisationer – funktionshindersföreningar såväl som antidiskrimineringsbyråer - spelar en nyckelroll för att rättigheterna i konventionen ska förverkligas  i människors liv. Vilken betydelse har konventionen i det lokala arbetet? Hur kan rättigheterna konkretiseras? Hur får konventionen genomslag i antidiskrimineringsarbetet, till exempel vad gäller bristande tillgänglighet. Myndigheten för delaktighet, Funktionsrätt Sveriges projekt ”Från snack till verkstad” och Independent Living Institutes ”Lagen som verktyg” bjuder in till dessa seminarier.

Målgrupp

Förtroendevalda och intresserade i funktionshinderföreningar och antidiskrimineringsbyråer samt andra delar av civilsamhället som har intresse för ämnet. Ta gärna reda på hur din förening arbetar med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och vilka frågor som finns att ta upp på seminariet.

Medverkande

  • Andrea Bondesson, jurist specialiserad på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Från snack till verkstad
  • Ola Linder, jurist specialiserad på Diskrimineringslagen och bristande tillgänglighet, Lagen som verktyg
  • Utredare, Myndigheten för delaktighet

Planerade seminarier och anmälan

 (Meddela oss om du önskar specialkost eller om du är allergisk mot något. Meddela också om det finns behov av teleslinga, teckenspråkstolk, skrivtolk och dokumentation i alternativa format.)

Vid seminariet vill vi att alla undviker att ha parfym eller andra doftande produkter på sig.

Vid frågor

Kontakta: Helene Sundewall, telefon: 08-600 84 26, e-post: helene.sundwall@mfd.se. 

Publicerad: 2017-09-08
Dela: