Välkommen till Delaktighetsdagen den 7 december 2017

Den 7 december arrangerar MFD Delaktighetsdagen på Münchenbryggeriet i Stockholm.

Från 2017 har Sverige nya föreslagna mål för funktionshinderpolitiken som ska leda oss mot full delaktighet för alla. På Delaktighetsdagen kommer vi diskutera vad detta kan innebära i praktiken för myndigheter, kommuner, landsting/regioner och för funktionshindersrörelsen. 
 
Vi kommer också att ge en inblick i MFD:s nya uppföljningssystem. En uppföljning som syftar till ge en bild av hur Sverige lyckas genomföra funktionshinderspolitiken och förverkliga FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi fokuserar särskilt på områdena arbete och utbildning utifrån bland annat perspektivet diskriminering. 
Delaktighetsdagen riktar sig till chefer och tjänstemän inom myndigheter, kommuner, regioner/landsting och funktionshindersrörelsen. 
 
Moderator för dagen är journalisten och författaren Anna Bergholtz.
 

Plats: 

Mässhallen på Münchenbryggeriet i Stockholm. 

Tid:

Klockan 09.30–16.15.
Registrering och kaffe med smörgås från klockan 09.00.

Program:

Välkommen 09.30
Anna Bergholtz, moderator

Inledning 09.40
Malin Ekman Aldén, generaldirektör MFD

Regeringens nya mål för funktionshinderspolitiken 09.50
Lars Nilsson och Josefine Gustafsson, Socialdepartementet

Konventionen som bas för politiken – vad innebär det? 10.20
Lina Pastorek, MFD

PAUS 10.35

MFD:s nya uppföljning av funktionshinderspolitiken 10.55
Åsa Nordström och Karl-Oskar Öhman, MFD

Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning 11.25
Elsemarie Brisenhorn, MFD

Improvisationsstudion 11.45

LUNCH 12.05

Rätten till utbildning 13.15
Brita Törnell, MFD, Gunilla Fällman, SPSM, Paula Hallberg, Skolverket, Anna Blom, Skolinspektionen

Inkluderande utbildning  - ur ett kognitivt perspektiv 13.45
Erika Dahlin, MFD

Arbetspass 1, 14.00

PAUS med kaffe 14.15

Rätten till arbete 14.45
Hans von Axelson, MFD

Inkluderande arbetsliv, breddad rekrytering 14.55
Christin N Granberg och Madelene Wennberg, SKL

Att skapa arbetstillfällen och förbättrad arbetsmiljö 15.15
Alexandra Sundberg, Skellefteå kommun

Arbetspass 2, 15.30

Improvisationsstudion 15.50

Summering och avslut 16.05

Slut 16.15

 
Varmt välkommen!

Hjälpte informationen dig?

Senast granskad: 2017-10-25
Dela: