Se livesändningen av Delaktighetsdagen 2017

Här kan du se livesändningen av Delaktighetsdagen som arrangerades torsdag 7 december.

Här är ungefärliga hålltider för programpunkterna i sändningen:

Inledning 09.40
Malin Ekman Aldén, generaldirektör MFD

Regeringens nya mål för funktionshinderspolitiken 09.50
Lars Nilsson och Josefine Gustafsson, Socialdepartementet

Konventionen som bas för politiken – vad innebär det? 10.20
Lina Pastorek, MFD

MFD:s nya uppföljning av funktionshinderspolitiken 10.55
Åsa Nordström och Karl-Oskar Öhman, MFD

Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning 11.25
Elsemarie Brisenhorn, MFD

Improvisationsstudion 11.45

Rätten till utbildning 13.15
Brita Törnell, MFD, Gunilla Fällman, SPSM, Paula Hallberg, Skolverket, Anna Blom, Skolinspektionen

Inkluderande utbildning  - ur ett kognitivt perspektiv 13.45
Erika Dahlin, MFD

Rätten till arbete 14.45
Hans von Axelson, MFD

Inkluderande arbetsliv, breddad rekrytering 14.55
Christin N Granberg och Madelene Wennberg, SKL

Att skapa arbetstillfällen och förbättrad arbetsmiljö 15.15
Alexandra Sundberg, Skellefteå kommun

Improvisationsstudion 15.50

Summering och avslut 16.05

 

Senast granskad: 2017-12-06
Dela: