Ny scen för funktionshindersfrågor i Almedalen

Evenemangsstart: 2018-07-02

Under Almedalsveckan 2018 fick funktionshinderfrågorna en egen scen i Visby - Delaktighetsforum. Arrangören Myndigheten för delaktighet ville på så sätt rikta ett extra starkt ljus på frågorna.

På Delaktighetsforum samlades frågor om tillgänglighet, delaktighet och funktionshinderspolitik. Målsättningen var att på så sätt öka kraften i både budskap och genomslag.

Delaktighetsforum ägde rum måndag 2 juli-onsdag 4 juli.
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14 i Visby.

För att se och höra deltagarna berätta om sina seminarier - klicka på de understrukna rubrikerna.

Program

Måndag 2 juli

11.00-11.20 Invigning av Delaktighetsforum

Delaktighetsforum är en ny scen för funktionshindersfrågor i Almedalen. Här samlas frågor om delaktighet och tillgänglighet under ett tak. Arrangören Myndigheten för delaktighet berättar om sin verksamhet och vad som är på gång inom funktionshinderspolitiken.

11.20-12.00 Samma möjlighet att bli vuxen?

Har alla samma möjligheter att gå i skolan, skaffa sig en utbildning och sedan få ett
jobb? Eller är det annorlunda för unga med funktionsnedsättning? Hör ungdomsorganisationerna berätta hur deras medlemmar upplevt sin resa genom
skolan och till arbetslivet.
Deltagare: Magnus Lagercrantz, Myndigheten för delaktighet, Tiemon Okojevoh, Förbundet Unga Rörelsehindrade, och Rakel Eriksson, Riksorganisationen unga med synnedsättning.

12.00-13.00 Fler i arbete med universellt utformade arbetsplatser

Hur kan arbetsplatser utformas så att personer med språksvårigheter, med ohälsa eller med funktionsnedsättning lättare ska kunna få jobb? Kan vi skapa förutsättningar för att ta tillvara människors olikheter på ett sätt som gynnar arbetsplatsens verksamhetsmål? Bidra med dina erfarenheter!
Deltagare: Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige, Markus Furuberg, Akademikerförbundet SSR, Cecilia Söderström, Vasakronan AB, Anki Elken, Randstad Sweden, Peter Munck, Sveriges Företagshälsor, och Tove Möller, Swedavia AB.

13.00-14.00 Forumteater: Jag ger upp LSS! Om att ha dövblindhet

Färdjänsten uteblev. Avslag på LSS-ansökan. Handläggaren lyssnar inte! I forumteater kan publiken påverka situationen genom att ge egna förslag till skådespelarna, personer med och utan dövblindhet.
Arrangörer: Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, SkaparAnda och Förbundet Sveriges dövblinda.
Skådespelare: Sarah Remgren, FSDB, Joan Granli, Nkcdb, Vanilla Karlsvärd och Sanna Franzén, SkaparAnda.

15.00-16.00 Hur kan vi stärka målgruppen barn och unga?

Barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning använder medier mer än genomsnittet och är mer utsatta på nätet. Föräldrar till dessa barn oroar sig också mer och de saknar information och vägledning. Statens medieråd verkar för att stärka denna målgrupp genom kampanjen No hate.
Deltagare: Helena Dal och Ida Lithell, Statens medieråd.

Tisdag 3 juli

8.40-9.30 Delaktighet och jämlikhet i fokus

Vad är på gång just nu inom funktionshinderspolitiken? Hur kan både delaktighet och jämlikhet förbättras?
Deltagare: Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren och MFD:s generaldirektör Malin Ekman Aldén.

10.00-11.00 Missa inte kompetensen när du rekryterar

Social kompetens och förmåga att ha ”många bollar i luften” är vanliga krav vid rekryteringar, men kan det vara expertkunskap och förmåga att fokusera som behövs? Hur ska arbetsgivare få del av kompetensen hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF?
Arrangör: Riksförbundet Attentions arvsfondsprojekt ADHD på jobbet.
Deltagare: Ulrika Spåls, Sveriges HR förening, Åsa Edman Källströmer, TNG Group AB, Lotta Rizzo, Left is right, Sofia Stigendal, Arbetsgivarverket och Henrik Ehrenberg, Unionen.

11.00-12.00 Funktionshinder? Funktionsnedsatt? Vad får man säga?

Begreppen inom funktionshindersområdet är många och hela tiden kommer nya. Men vad får man säga egentligen? Spelar det någon roll vilka begrepp som används? Paneldiskussion där innebörden av begreppen på funktionshinderområdet diskuteras från olika perspektiv.
Arrangör: Myndigheten för delaktighet.
Deltagare: Magnus Lagercrantz, Myndigheten för delaktighet, Erika Wermeling, Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, Håkan Thomsson, Lika Unika, Ida Kåhlin, Sveriges Arbetsterapeuter, Karin Flyckt, Socialstyrelsen och Gabriella Sandström, Språkrådet.

13.00-14.00 Forumteater: Ingen leker med mitt barn!

Kalles mamma har dövblindhet. Vågar jag låta mitt barn leka hemma hos Kalle? I forumteater kan publiken påverka genom att ge egna förslag till skådespelarna, personer med och utan dövblindhet.
Arrangörer: Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, SkaparAnda och Förbundet Sveriges dövblinda.
Skådespelare: Sarah Remgren, FSDB, Johan Granli, Nkcdb, Vanilla Karlsvärd och Sanna Franzén, SkaparAnda.

14.00-15.00 VIP-programmet – Viktig Intressant Person

Hur förebygger vi våld i nära relationer hos personer med intellektuell eller psykisk funktionsvariation? I VIP-programmet får deltagare öva på att bli medvetna om egna känslor, att sätta gränser och lära sig om våldets olika uttryck för att göra bra val för sig själva. VIP – viktig intressant person är ett våldsförebyggande program för kvinnor och män med intellektuella och psykiska funktionsvariationer.
Deltagare: Melinda Andersson och Caroline Leiding, Eskilstuna kommun.

15.00-16.00 Juni – den livräddande assistanshunden

Teo var som 12-åring en ledsen och bekymrad kille. Han fick inte det stöd han behövde från skolan för att kunna ta till sig kunskap och få en god utbildning. Efter två år som hemmasittare kom labradoren Juni in i Teos liv. Juni har hjälpt till att ta fram Teos livsglädje, nyfikenhet och skratt igen. Nu orkar Teo gå i skolan och delta i livet.
Deltagare: Emmelie Reinson och Viveka Lindström, Svenska Brukshundklubben.

16.00-17.00 Jämställdhet – lättare sagt än gjort

Samtal med kvinnoorganisationer och kvinnliga politiker om att vilja vara delaktig i kvinnorörelsen och inte mötas av stängda dörrar. Otillgänglighet utestänger. Vi slår fast att tillgänglighet är en fråga om jämlikhet i kampen för jämställdhet.
Arrangör: FQ, Forum - Kvinnor och Funktionshinder.
Deltagare: Denise Cresso (FI), riksdagskandidat, Elisabeth Hammam, styrelseledamot Kvinnor Kan, Jessica Ericsson (L), ledamot i landstingsfullmäktige, Stockholm, Maj Karlsson (V), riksdagsledamot, och Anna Giotas Sandquist, ordförande Sveriges Kvinnolobby.

17.00-18.00 Jämlikhet och Jämställdhet

Samtal med funktionshinderrörelsen om diskriminering på grund av kön och om ökade krav på jämställdhet. Kunskap om jämställdhet fördjupar och breddar funktionshinderspolitiken. 
Arrangör: FQ, Forum - Kvinnor och Funktionshinder.
Deltagare: Karolina Celinska, DHR, Alexandra Polivanchuk, SDUF, och Marie Steen, Funktionsrätt Sverige.

Onsdag 4 juli

9.00-10.00 Så blir Agenda 2030-arbetet hållbart

Agenda 2030 beslutades 2015. Världsbanken betonade att det krävs ett funktionshinderperspektiv i arbetet med hållbarhet om målen ska nås.
Seminariet tar upp kopplingar mellan Agenda 2030 och mänskliga rättigheter där funktionshindersrörelsens kompetens måste tas tillvara av olika samhällsaktörer.
Arrangör: Lika Unika.

10.00-11.00 Hur ska alla barn få del av idrotten?

Barn med ADHD och autism idrottar mindre än andra barn, de slutar också tidigare. Kraven är för höga inom idrotten. Vad kan idrotten göra för att inkludera barnen och hur kan kommunen medverka till att fler barn idrottar?
Arrangör: Riksförbundet Attentions arvsfondsprojekt Idrott för alla.
Deltagare: Karin Karlsson, Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna och Karin Thomasson, SKL.

11.00-12.00 Vilka hamnar utanför vårt digitala samhälle?

Digitaliseringen har öppnat många dörrar för oss. Vi kan kommunicera med hela världen, vi sköter ekonomin i mobilen och vi bokar resor med ett knapptryck. Men många personer har hamnat utanför samhället på grund av digitaliseringen. MFD har samlat en panel som belyser frågan om digitalt utanförskap.
Arrangör: Myndigheten för delaktighet.
Deltagare: Rita Ehrenfors, Myndigheten för delaktighet, Stefan Johansson, Begripsam, Bengt Wiktorén, Arbetsförmedlingen, Ola Mattson, Rädda Barnen, Jonas Hampus, Föreningen för Sveriges socialchefer, Malin Ekman Aldén, generaldirektör, Myndigheten för delaktighet, Roza Güclü Hedin, utbildningsutskottet, regeringskansliet, Charlotte Johansson, Delmos, Malin Wahlquist, Post- och Telestyrelsen, och Nils Hertzberg, Digitaliseringsrådet.

12.00-13.00 Alla väljare räknas – men är valet tillgängligt?

Valdeltagande ska inte begränsas av svårigheter att läsa. Hur blir information om valet tillgänglig för alla? Är du som politiker eller journalist begriplig? Samtal om tillgänglig information med Ulla Bohman och Lovisa Karlsson Kjellin, Myndigheten för tillgängliga medier.
Arrangör: Myndigheten för tillgängliga medier.

13.00-14.00 Forumteater: Alltid utanför – vems fel?

Eva är alltid för sig själv på jobbet. Är det någon idé att fråga henne om after work? I forumteater kan publiken påverka genom att ge egna förslag till skådespelarna, personer med och utan dövblindhet.
Arrangörer: Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, SkaparAnda och Förbundet Sveriges dövblinda.
Skådespelare: Sarah Remgren, FSDB, Johan Granli, NKCDB, Vanilla Karlsvärd och Sanna Franzén, SkaparAnda.

14.00-15.00 Anställningsbarhet eller inte hos offentlig sektor

Vad har personalpolitik inom offentlig sektor att göra med döva, personer med hörselskada och personer som har dövblindhet? Våra kompetenser, utbildningar och nätverk är inte mycket värda - på grund av tolkkostnader och negativa attityder. Ett samtal om hur representation och kunskapshöjning kan se ut.
Arrangör: Sveriges dövas ungdomsförbund med arvsfondsprojektet VI SKA MED. 

16.00-17.00 Kan politik bli begriplig för alla?

Hur kan politik bli begriplig för alla? Kan politiska slagord konkretiseras? Kan nyheter bli för enkla? Om detta samtalar Agnes Sauter, Tidningen 8 Sidor, och Ulla Bohman, Myndigheten för tillgängliga medier.
Arrangör: Myndigheten för tillgängliga medier.

17.00-18.00 Gör plats för fler på digitaliseringståget

Digitaliseringståget går, men blir några kvar på perrongen? Begripsam i samverkan med Hjärna tillsammans tittar närmare på hur digitaliseringen påverkar några av de grupper som har svårast att delta i utvecklingen. Finns lösningen i samverkan?
Deltagare: Stefan Johansson, Begripsam, Lena Ringstedt, Hjärna tillsammans, Fredrik Sandman, Afasiföreningen Stockholms län, Malin Ekman Aldén, Myndigheten för delaktighet, och Daniel Forslund, Stockholms läns landsting.

Har du frågor om Delaktighetsforum skicka e-post till almedalen@mfd.se.

Senast granskad: 2018-07-19
Dela: