Kunskapsseminarium: Inkludera fler i samhället med stöd i FN:s konvention

Onsdagen den 27 november klockan 13–16 på Myndigheten för delaktighet i Sundbyberg.

Hur kan kommunala verksamheter arbeta för att fler människor inkluderas i samhället? På vilka sätt kan FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning användas som stöd i arbetet? Det är temat för ett kunskapsseminarium hos Myndigheten för delaktighet den 27 november.

Personer med funktionsnedsättning har rätt till utbildning, arbete, en god hälsa, social samvaro och självbestämmande. Det slås fast i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sverige skrev på för drygt tio år sedan. Kommunerna är en av aktörerna som har ett särskilt ansvar för att förverkliga konventionen.

På seminariet får du kunskap om hur kommunens verksamheter bidrar till att förverkliga FN-konventionen, men också om hur konventionen kan användas för att utveckla verksamheter så att fler kommuninvånare inkluderas. Föreläsningar varvas med filmer och praktiska övningar. Det blir diskussion och reflektion utifrån exempel från vardagen och samtal om hur arbetet kan tas vidare framåt.

Du kommer att få information om vilket stöd MFD erbjuder i processen och tips på hur du kan föra kunskaperna vidare till dina kolleger. 

Kunskapsseminariet är kostnadsfritt.

Målgrupp

Chefer och tjänstemän i kommunala förvaltningar. 

Dag och tid

Onsdagen den 27 november klockan 13–16.

Fika serveras i pausen.

Plats

Myndigheten för delaktighet, Sturegatan 3 i Sundbyberg, 7 trappor.

Anmälan

Kunskapsseminariet är kostnadsfritt. Antalet platser är begränsat, anmäl dig så snart som möjligt för att garantera plats. Sista datum för anmälan är fredagen den 22 november.

Har du frågor går det bra att höra av dig till Ewa Preston, telefon 08-600 84 07, e-post ewa.preston@mfd.se.

Meddela oss om du önskar specialkost eller om du är allergisk mot något. Meddela också om det finns behov av dokumentation i alternativa format.

Vid mötet vill vi att alla undviker parfym eller andra doftande produkter.

Senast granskad: 2019-11-04
Dela: