Ingen ska lämnas utanför – men hur? Om funktionsnedsättning i biståndet

Ett seminarium om hur vi får med funktionshindersfrågorna i det svenska biståndet i samarbete mellan Myndigheten för delaktighet, MFD, och Sida. MFD:s generaldirektör Malin Ekman Aldén deltar som talare.

Sida fick i 2018 års regleringsbrev i uppdrag att se över hur vi kan få med funktionshindersfrågorna i det svenska biståndet. Som ett fortsatt led i detta bjuder  Sida in till ett öppet möte som vänder sig främst till myndigheter, organisationer och andra aktörer som bedriver bistånd. Aktörer som kanske i dag inte direkt har fokus på situationen för personer med funktionsnedsättning. Sida har under året samarbetat med MFD, ett samarbete som även omfattat upplägget av detta möte där generaldirektör Malin Ekman Aldén även deltar som talare.

Innehåll

Enligt FN:s utvecklingsprogram lever en miljard människor med någon form av funktionsnedsättning. I flera samhällen tillhör personer med funktionsnedsättning de mest stigmatiserade, diskriminerade och marginaliserade grupperna.

Agenda 2030 med de globala målen för hållbar utveckling lyfter vikten av att ingen ska lämnas utanför och att mänskliga rättigheter ska respekteras. Svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd ska nå de allra fattigaste och mest marginaliserade genom att utgå från deras perspektiv. Men hur gör vi det? Och vad händer om vi inte gör det?

Kom och lyssna på vad inkludering innebär i praktiken och hur svenskt bistånd kan bidra till att människor som lever med funktionsnedsättningar och i fattigdom får förbättrade levnadsvillkor.

Målgrupper

Myndigheter, organisationer och andra aktörer som bedriver bistånd.

Tid och plats

Torsdag 28 mars 09:30 – 12:00. Sida, Valhallavägen 199, Stockholm.

Program och anmälan

Senast granskad: 2019-03-06
Dela: