Delaktighetsforum i Almedalen

Entré till Gotlands museum i Visby.

Myndigheten för delaktighet kommer även denna sommar att arrangera Delaktighetsforum – en arena för frågor om delaktighet och tillgänglighet i Almedalen. Arenan vänder sig till aktörer och publik som vill mötas kring frågor om hur samhället kan utformas så att alla, oavsett funktionsförmåga, får möjlighet att delta.

MFD arrangerade arenan även förra sommaren, i Gotlands museum i Visby. Gensvaret från deltagare och publik var mycket positivt. I år återvänder vi till museet, men nu till den något större lokalen Sävesalen. En nyhet är att de tre dagar som arenan äger rum kommer att ha varsitt tema:
Måndag 1 juli: Tema utbildning.
Tisdag 2 juli: Tema arbetsliv.
Onsdag 3 juli: Tema digital delaktighet.
Varje dag klockan 9-11 arrangerar MFD ett block på dagens tema. Klockan 11-17 genomför andra deltagare egna programpunkter om 45 minuter, med start varje hel timme. Kostnaden för en programtid är 12 700 kronor exklusive moms eller 15 000 kronor inklusive moms. I priset ingår lokalhyra, teknik, teckenspråkstolkning och skrivtolkning.
Önskemål om programtider på Delaktighetsforum 2019 skickas till almedalen@mfd.se. Ange vilken dag och vilka tider ni intresserade av, vad ni planerar att tala om. Sista dag att anmäla sig är tisdag den 23 april.

Senast granskad: 2019-04-12
Dela: