Delaktighetsdagen 2018

Vattenfall med konserthuset i Norrköping i bakgrunden

Se film från konferensen Delaktighetsdagen 2018. Temat för dagen var FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den 5 december arrangerade MFD konferensen Delaktighetsdagen 2018 i Norrköping.

På Delaktighetsdagen 2018 samlades kommuner, regioner, myndigheter och funktionshindersrörelsen för att diskutera funktionshindersfrågor och vad som krävs för att skapa full delaktighet för alla i samhället.

Konferensen tog bland annat upp arbetet i styrutredningen för funktionshinderspolitiken och andra aktuella frågor inom området. Några lärande exempel om rätten till en inkluderande utbildning och rätten till arbete presenterades också.

Film från programpunkterna

10.00-10.20 Inledning och välkommen

Anna Bergholtz, moderator.

Karin Jonsson, kommunalråd i Norrköping.

Malin Ekman Aldén, generaldirektör, MFD.

10.30 Hinder på väg ut i arbetslivet för personer med intellektuell funktionsnedsättning

MFD har genomfört en kvalitativ studie med före detta elever och vårdnadshavare med fokus på vägen från skola till arbete. Vilka hinder finns och vad är utmaningarna?
Medverkande: Romina Ramos, MFD.

10.45 Aktiv involvering

Samtal utifrån den allmänna kommentaren nummer 7 om aktiv involvering i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Hur man ökar delaktigheten genom att samråda med och aktivt involvera personer med funktionsnedsättning.
Medverkande: Mia Ahlgren, Funktionsrätt Sverige och Peter Andersson, Lika Unika.

11.10 Paus

11.25 Stöd till kommuner och regioner - länsstyrelserna och MFD i samarbete

Om MFD:s och länsstyrelsernas uppdrag att ge stöd till kommuner och landsting för att genomföra funktionshinderspolitiska strategier och planer.
Medverkande: Alexandra Nörby, Länsstyrelsen Östergötland och Axel Ingvarsson, MFD.

11.45 Styrning av funktionshinderspolitiken

Uppdraget går ut på att se över styrningen inom funktionshinderspolitiken med utgångspunkt från det nya nationella målet och ge förslag till utformning. 
Medverkande: Martin Olauzon, regeringens särskilda utredare.

12.10 Lunch

13.15 Så jobbar Gotland för att skapa tillgänglig lärmiljö i förskola och skola

Region Gotland gör en bred och genomgripande satsning på att förbättra lärandemiljöer.
Medverkande: Annika Nyström Karlsson, Region Gotland.

14.15 Arbetspass 1

14.35 Paus

15.00 Fler vägar in – breddad rekrytering

Gävle kommun berättar om sitt arbete med att få fler personer med funktionsnedsättning i arbete.
Medverkande: Björn Häägg, Gävle kommun.

15.20 Arbetspass 2

15.45 Panelsamtal om övergången från skola till arbete

16.05 Reflektioner från dagen

16.10 Avslutning

 

Senast granskad: 2018-12-20
Dela: