Delaktighetsdagen 2018

Vattenfall med konserthuset i Norrköping i bakgrunden

Den 5 december arrangerar Myndigheten för delaktighet en dag för inspiration, nätverkande och kunskap. Utgångspunkten för dagen är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Årets konferens äger rum i Norrköping.

På Delaktighetsdagen samlas kommuner, regioner, myndigheter och funktionshindersrörelsen för att diskutera funktionshinderfrågor och vad som krävs för att skapa full delaktighet för alla i samhället.

Under konferensen kommer vi att få höra om arbetet i styrutredningen för funktionshinderspolitiken och ta del av andra aktuella frågor inom området. Ett antal inspirerande och lärande exempel om rätten till en inkluderande utbildning och rätten till arbete kommer att presenteras och diskuteras.

Program

10.00-10.20 Inledning och välkommen

Anna Bergholtz, moderator.

Karin Jonsson, kommunalråd i Norrköping.

Malin Ekman Aldén, generaldirektör, MFD.

10.30 Hinder på väg ut i arbetslivet för personer med intellektuell funktionsnedsättning

MFD har genomfört en kvalitativ studie med före detta elever och vårdnadshavare med fokus på vägen från skola till arbete. Vilka hinder finns och vad är utmaningarna?
Medverkande: Romina Ramos, MFD.

10.45 Aktiv involvering

Samtal utifrån den allmänna kommentaren nummer 7 om aktiv involvering i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Hur man ökar delaktigheten genom att samråda med och aktivt involvera personer med funktionsnedsättning.
Medverkande: Mia Ahlgren, Funktionsrätt Sverige och Peter Andersson, Lika Unika.

11.10 Paus

11.25 Stöd till kommuner och regioner - länsstyrelserna och MFD i samarbete

Om MFD:s och länsstyrelsernas uppdrag att ge stöd till kommuner och landsting för att genomföra funktionshinderspolitiska strategier och planer.
Medverkande: Alexandra Nörby, Länsstyrelsen Östergötland och Axel Ingvarsson, MFD.

11.45 Styrning av funktionshinderspolitiken

Uppdraget går ut på att se över styrningen inom funktionshinderspolitiken med utgångspunkt från det nya nationella målet och ge förslag till utformning. 
Medverkande: Martin Olauzon, regeringens särskilda utredare.

12.10 Lunch

13.15 Så jobbar Gotland för att skapa tillgänglig lärmiljö i förskola och skola

Region Gotland gör en bred och genomgripande satsning på att förbättra lärandemiljöer.
Medverkande: Annika Nyström Karlsson, Region Gotland.

13.40 Gör det möjligt!

Organisera för att alla unga ska lyckas med sina studier. Erfarenheter från projektet #jagmed. Läs mer på www.jagmed.se
Medverkande: Lasse Jonsson, huvudprojektledare #jagmed, Region Östergötland.

14.15 Arbetspass 1

14.35 Paus

15.00 Fler vägar in – breddad rekrytering

Gävle kommun berättar om sitt arbete med att få fler personer med funktionsnedsättning i arbete.
Medverkande: Björn Häägg, Gävle kommun.

15.20 Arbetspass 2

15.45 Panelsamtal om övergången från skola till arbete

16.05 Reflektioner från dagen

16.10 Avslutning

Målgrupp

Konferensen riktar sig främst till dig som är chef inom förvaltning, strateg inom mänskliga rättigheter, tillgänglighet och hållbarhet eller utvecklingsledare i kommun, region eller myndighet.

Tid och plats

Programmet startar klockan 10:00 och avslutas 16:15 den 5 december. Registrering och kaffe med smörgås från klockan 09.15.

I år håller vi konferensen i Flygeln på Louis de Geer Konsert & Kongress i Norrköping.

Pris

Konferensen är gratis. Det går bra att överlåta platsen till en kollega om du får förhinder.

Anmälan

Konferensen är fullsatt.

Kontakt

Har du frågor går det bra att höra av dig till oss på e-post: mailto:info@mfd.se

Senast granskad: 2018-10-09
Dela: