Building Bridges Beyond Borders

Två internationella nätverk samlas i Stockholm med visionen om full delaktighet för personer med funktionsnedsättning den 28 maj till 1 juni.

Det ena nätverket är International Initiative for Disability Leadership, IIDL, ett nätverk för innovation, kunskapsutveckling och metodik för att stödja visionen om full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. 

Det andra nätverket är International Initiative for Mental Health Leadership, IIMHL, med fokus på full delaktighet i samhället för personer med psykisk ohälsa.

Evenemanget, Building Bridges Beyond Borders, pågår i en vecka. Tematiska utbyten kommer att varvas med föreläsningar och träffar. Folkhälsomyndigheten samordnar IIMHL-delen och Myndigheten för delaktighet koordinerar IIDL. 

Ola Balke, utredare på MFD, är samordnare för mötet.

Hjälpte informationen dig?

Senast granskad: 2018-01-26
Dela: