Barnrättsdagarna

Kom och träffa oss på Barnrättsdagarna i Örebro den 9-10 april då vi berättar om vårt barnrättsarbete utifrån funktionshindersperspektivet.

Monter och seminarium

Besök oss i vår monter där vi berättar om vårt barnrättsarbete kopplat till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Hur förhåller sig denna konvention till barnkonventionen?

Se vår tecknade film där du får träffa barnen Clara, Isak, Omar och Zoey samt robothunden Sigge som åker till FN i New York för att berätta för dem som bestämmer hur det är att ha en funktionsnedsättning.

Gör vårt quiz och testa om du har koll på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning kopplat till barns rättigheter.

MFD kommer också att delta med seminariet Ett barnrättsarbete som inkluderar alla barn, oavsett funktionsförmåga den 9 april,13.00-14.00. Vi kommer att berätta om vårt eget interna arbete med att utveckla stödmaterial i samskapande med barn. Vi hoppas att vårt arbete kan inspirera och stödja andra i arbetet med full tillgänglighet och i utformning och implementering av barnrättsarbetet.

Senast granskad: 2019-03-12
Dela: