Almedalen får scen för funktionshindersfrågor

Under Almedalsveckan 2018 kommer funktionshindersfrågor att få en egen scen i Visby - Delaktighetsforum. Arrangören Myndigheten för delaktighet vill på så sätt rikta ett extra starkt ljus på frågorna.

Delaktighetsforum äger rum i Almedalen den 1-5 juli 2018. Här samlas frågor om tillgänglighet, delaktighet och funktionshinderspolitik. Målsättningen är att på så sätt öka kraften i både budskap och genomslag.

Scenen kommer att ligga i en lokal i Gotlands museum, på Strandgatan 14 i Visby. Söndag-torsdag kommer seminarier att hållas mellan klockan 8 och 18.

Den 21 februari kommer ett informationsmöte om Delaktighetsforum att äga rum på Myndigheten för delaktighet, Sturegatan 3 i Sundbyberg. Är ni intresserade av att hyra in er på programtider, anmäla er till informationsmötet eller har andra frågor om Delaktighetsforum, mejla till almedalen@mfd.se.

Hjälpte informationen dig?

Senast granskad: 2018-01-26
Dela: